[Trans] 20120420 JaeJoong’s Twitter Update


Một ca khúc mới cũng đã được hoàn thành vào ngày hôm nay … Có quá nhiều việc phải làm, chúng khiến tôi lo lắng và thậm chí bắt đầu sợ hãi, nhưng dù là việc gì đi nữa thì chúng ta cũng hãy làm việc thật chăm chỉ…!

trans by: allrisexiahtic
shared by: sharingyoochun.net
V-trán by: Gia’n lão đại@tv5xqfcvn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s