[PIC/ INFO] JYJ trong bìa album In Heaven and danh sách các bài hátBắt đầu đặt hàng từ ngày 9/9.

Album phát hành ngày 23/9.

Tracklist:

01 Get Out [Ca từ: Kim Jaejoong, Park Yuchun | Soạn nhạc: Kim Jaejoong, Park Yuchun | Chỉnh sửa: Kim Jaejoong, Brian Kim, Yoo Seongmin]

02 In Heaven (Narr. Kim Jeongeun) [Ca từ: Kim Jaejoong | Soạn nhạc: Kim Jaejoong | Chỉnh sửa: Kim Jaejoong, Bjd, Mds]

03 낙엽 (Fallen Leaves) [Ca từ: Kim Junsu | Soạn nhạc: Kim Junsu | Chỉnh sửa: Kim Junsu]

04 소년의 편지 (Boy’s Letter) [Ca từ: Kim Jaejoong | Soạn nhạc: Kim Hyungseok | Chỉnh sửa: Kim Hyungseok, Yoo Seongmin]

05 Mission [Ca từ: Zuno | Soạn nhạc: Kim Junsu | Chỉnh sửa: Kim Junsu]

06 I.D.S (I Deal Scenario) [Ca từ: Kim Jaejoong | Soạn nhạc: Kim Jaejoong | Chỉnh sửa: Yang Junyoung]

07 Pierrot [Ca từ: Kim Jaejoong | Soạn nhạc: Kim Jaejoong | Chỉnh sửa: Kim Jaejoong]

08 You’Re [Ca từ: Kim Junsu | Soạn nhạc: Kim Hyungseokg | Arrangement: Yoo Seongmin]

09 Nine [Ca từ: Kim Jaejoong | Soạn nhạc: Kim Jaejoong | Chỉnh sửa: Kim Jaejoong]

10 이름 없는 노래 PART 1 [Lyrics: Park Yuchun | Composer: Park Yuchun | Chỉnh sửa: Park Yuchun]

Soure : JYJ3.net
Vtrans : Sammie_SKim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s