[PIC] 110814 Offline sinh nhật FC Vinh


Trên face cũng có người pót roài nên em nhảy vô pót lêb rum há!

Khâu chuẩn bị! Hehe

Các chị Staff của tụi mình đảm ghê á! Tự hào

Em là em bấn cái banner nhá!

Và…
Chúng ta cùng vào tiệc nào…

Tham gia trò chơi. Và…
Sau đây là một số tác phẩm nghệ thuật. Khửa khửa

Đố ai đoán được trên đây là người ngoài hành tinh nhá!=))=))=))=))=))

Dép tông lào mà có người đoán là cái chong chóng.T_T

TRình độ tự sướng của các Mem

Ss Lê và ss Trang

Sumj ak~ Tha lỗi cho ét ha?

Ét Nấm xinh ghê!

 

By: JiNnZi@tv5xqfcvn-FCVINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s