[News] 2011.08.11 Ratings Protect the Boss Episode 3


xếp hạng
AGB Nielsen

Toàn quốc: 15,5% Seoul 17,8%

TNmS

Toàn quốc: 15,3% Seoul 18,3%

Xin chúc mừng, Jaejoong! Protect the Boss là bộ phim số 1 tại giờ chiếu ở Seoul theo TNmS. Đặc biệt, Nó là chương trình được xem lại nhiều nhất tại Seoul trong cùng ngày, vượt qua đối thủ của bộ phim truyền hình gần nhất của nó gần 3%. Xin chúc mừng!

Cụ thể
AGB toàn quốc:

AGB Seoul

TNmS toàn quốc và Seoul

Source: agbnielsen + TNmS
Share by: JYJ3
Vtrans: Cass JiJi minchan@tv5xq-fcvietnam

2 thoughts on “[News] 2011.08.11 Ratings Protect the Boss Episode 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s