[PIC+VID] Red sky 31.07.2011 – FC Vinh – Part 2


cùng nhau viết điều ước nào …

h thì cột nó vào bóng của mih thoy …


tập trung lại chụp ảnh cái đã nào

chuẩn bị thả bóng nào … các mem sẵn sàng chưa

h thì nào 1… 2… 3… thả bóng nào

By Jul_Ki_Je@tv5xqfcvn-fcVinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s