[INFO]20110721 JYJ sẽ sang VN trong tour diễn lần thứ 2 của họ?


JYJ World Tour 2 – 12 thành phố có thể có mặt trong concerts này: Beijing, Guangzhou, Tokyo, Saitama, Vancouver, New Jersey, LA, San Francisco, Paris, Singapore, Vietnam and Thailand

Các chi tiết sẽ được thông báo vào giữa tháng 8 cùng với teaser của album mới.

Cr.secret newsjyj
Thai Trans: @micenka
Eng Trans: @whAnjAiHEART
V-trans: Kei YunJae@tv5xq-fcvietnam.com

One thought on “[INFO]20110721 JYJ sẽ sang VN trong tour diễn lần thứ 2 của họ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s