Chú ý vote tại giải BFF


Hạn vote vòng 2: từ 10h ngày 18/7 tới ngày 22/7

Vì trong vòng 2, mỗi nick được vote nhiều lần cho mỗi thần tượng nên hãy tập trung vote cho DBSK. Xem hướng dẫn cách kiếm Coins đây . Đồng thời hãy nạp coins (nếu có thể) để vote nhiều hơn.

Các hạng mục vote:

1. DBSK http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=2254

2. JYJ http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=2327

3. Homin http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=11080

4. Jaejoong http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=10905

5. Yunho http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=3495

6. Changmin http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=3496

7. Yoocheon http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=7790

8. Junsu http://bff.kenh14.vn/BFF_Fan.aspx?aid=4765

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s