[TRANS] 18/7/11 – JYJ’s Twitter Update !


Jaejoong : Tôi nghĩ rằng lý do N7W lựa chọn kì quan tuyệt vời của thế giới không phải là để quảng cáo cho lợi nhuận của một quốc gia riêng. Tìm một nơi đẹp là “Hạnh phúc” chung của người dân trên khắp thế giới. Tiếp theo, lý do N7W lựa chọn kì quan của thế giới không phải là để bảo tồn và giữ gìn những nơi đẹp của thế giới trong một thời gian dài sao?

Jaejoong : Nhưng nếu có một số yếu tố khác phức tạp trộn lẫn ngoài lý do đó, tôi nghĩ rằng niềm hạnh phúc giản dị của mọi người sẽ không còn êm ả nữa.

Cre: JYJ’s Twitter
Trans Cre : @joejjang + @cinnayo, @white_faith
Vtrans : Lì Nonplus @tv5xq-fcvietnam.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s