[TRANS] 17/7/11 – JYJ’s Twitter Update ! [rất hạnh phúc vì câu tweet này ^^]


Junsu : Leo qua một ngọn núi …nhưng lại có thêm một ngọn núi khác nữa.

Junsu : Tại sao bạn lại tiếc…chúng tôi mới là người lấy làm tiếc chứ.

 

Jaejoong : Wasurenaide không phải là bài hát của riêng tôi, không phải của bất cứ ai.
Đó là bài hát của “TVXQ” 5 thành viên.
Tôi không muốn hát một mình hay chỉ 3 thành viên.

Translation Credit: @alles2012 + JYJ3
Vtrans : Lì Nonplus @tv5xq-fcvietnam.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s