[Trans]20110717 Choi Kanghee nói về Jaejoong trên trương trình radio của cô ấy.


Vietnamese Trans

Kang Unni (chị Kang) , bạn chuẩn bị tốt cho bộ phim chứ ?
Choi Kanghee: Không, bây giờ tôi đang quay nó.
Xin vui lòng làm việc thật thoải mái và hãy chú ý tới sức khỏe của bạn! Nó sẽ khủng khiếp nếu bạn ốm đau. Tôi mong đợi (rất nhiều)! Tôi yêu cầu “Found You” của JYJ, Bạn biết Jaejoong-kun đúng không.
Choi Kanghee: (Cười lớn) Có, tôi biết. Jaejoong của JYJ. Chúng tôi đang quay bộ phim truyền hình với nhau, bạn biết đấy. vâng, anh ấy là rất (vô cùng) tốt. Anh ấy có cách cư xử tuyệt vời.

English Trans
(A message from) Text # 8883-nim.
Kang Unni, are you preparing well for the drama?
(Choi Kanghee answers No, I am now filming it.
Please do so relaxed, watching your health! It will be horrible if you fall sick. I am expecting (lots)! I ask for JYJ’s “Found You.” You know, right? Jaejoong-kun.
(Laugh) Yes I know. JYJ’s Jaejoong-kun. We are filming the drama together, you know. Yes, he is extremely nice. He also has good manners. He’s cool/wonderful.

Source: @Ceskjj
Vtrans: luvadolphin_junsu
Translation Credit: JYJ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s